Anläggning 23
|
RA MER
UPPLÄGGNING OCH LAGRING AV TILLVARATAGEN MARKVEGETATION OCH JORDMÅN
Generation 
Anläggning 23

BFFUPPLÄGGNING OCH LAGRING AV TILLVARATAGEN MARKVEGETATION OCH JORDMÅN

RA

Ange vid behov under aktuell kod och rubrik var ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i volym.

Komplettering av mätregel

Volym som mäts ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jordmån:

    del av jordlager som direkt påverkas av klimat, vegetation och djurliv (TNC 96)

Till toppen av sidan