Anläggning 23
|
AMA RA MER
Uppläggning och lagring av tillvaratagen jordmån
Generation 
Anläggning 23

BFF.4Uppläggning och lagring av tillvaratagen jordmån

AMA

Begreppsbestämningar

  • jordmån:

    del av jordlager som direkt påverkas av klimat, vegetation och djurliv (TNC 96)

  • sortering:

    ballastbeteckning med undre (d) och övre (D) kornstorleksgräns och uttryckt som d/D. Se även definition på under- respektive överkorn.

  • växtjord:

    jord som ingår i en växtbädd och som består av naturligt bildade jordar eller jordar blandade av naturligt bildade material till exempel sand, silt och lera

Till toppen av sidan