Anläggning 23
Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för sammansatt markyta och vegetationsyta, skogsmark
Generation 
Anläggning 23

BFE.32Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för sammansatt markyta och vegetationsyta, skogsmark

Till toppen av sidan