Anläggning 23
|
AMA RA
Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för sammansatt markyta och vegetationsyta
Generation 
Anläggning 23

BFE.3Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för sammansatt markyta och vegetationsyta

AMA

Markvegetation och jordmån ska tas av inom område för ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om markvegetation och jordmån får lämnas kvar i ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jordmån:

    del av jordlager som direkt påverkas av klimat, vegetation och djurliv (TNC 96)

  • terrassyta:

    (vid markbyggnad) yta som bildas efter terrassering och som kan utgöra underlag för överbyggnad, se figur

Till toppen av sidan