Anläggning 23
|
AMA RA
Stubbrytning inom område för sammansatt markyta och vegetationsyta
Generation 
Anläggning 23

BFD.13Stubbrytning inom område för sammansatt markyta och vegetationsyta

AMA

Stubbrytning ska utföras inom område för sammansatt yta ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Begreppsbestämningar

  • terrassyta:

    (vid markbyggnad) yta som bildas efter terrassering och som kan utgöra underlag för överbyggnad, se figur

Till toppen av sidan