Anläggning 23
|
AMA RA
Stubbrytning inom område för väg, plan o d
Generation 
Anläggning 23

BFD.12Stubbrytning inom område för väg, plan o d

AMA

Stubbrytning ska utföras inom hela området där schaktning ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • om stubbar får förekomma närmare färdig yta eller ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • terrassyta:

    (vid markbyggnad) yta som bildas efter terrassering och som kan utgöra underlag för överbyggnad, se figur

Till toppen av sidan