Anläggning 23
|
AMA RA
Stubbrytning
Generation 
Anläggning 23

BFD.1Stubbrytning

AMA

Stubbrytning avser stubbar med större diameter än 0,1 m ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jord:

    (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

Till toppen av sidan