Anläggning 23
|
AMA RA MER
Rivning av diverse anläggningskompletteringar till bro
Generation 
Anläggning 23

BED.1618Rivning av diverse anläggningskompletteringar till bro

AMA

Vid spännarmerade broar får bilning eller borrning inte ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • mängdförteckning:

    förteckning över mängder av skilda slag med eller utan beskrivning av utförande, funktion eller kvalitet (AB 04)

  • selektiv vattenbilning:

    vattenbilning med utrustning som maskinellt kan skilja betong med lägre tryckhållfasthet från betong med högre tryckhållfasthet

Till toppen av sidan