Anläggning 23
|
AMA RA
Rivning av brolager
Generation 
Anläggning 23

BED.1615Rivning av brolager

AMA

Vid spännarmerade broar får bilning eller borrning inte ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • rivning:

    material eller utrustning som rivs. Rivet material ska bortforslas för att återvinnas, energiutvinnas eller deponeras. Rivet material kan i vissa fall utgöra fyllningsmassor i entreprenaden

Till toppen av sidan