Anläggning 23
|
RA
Rivning av anläggningskompletteringar i mark
Generation 
Anläggning 23

BED.15Rivning av anläggningskompletteringar i mark

RA

Ange före rivning den anläggningsdel som ska besiktigas ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • demontering:

    borttagande med krav på försiktighet. Material och utrustning som demonteras ska förbli beställarens egendom eller återanvändas/återmonteras i entreprenaden

  • rivning:

    material eller utrustning som rivs. Rivet material ska bortforslas för att återvinnas, energiutvinnas eller deponeras. Rivet material kan i vissa fall utgöra fyllningsmassor i entreprenaden

Till toppen av sidan