Anläggning 23
|
RA
Rivning av mur, trappa o d
Generation 
Anläggning 23

BED.143Rivning av mur, trappa o d

RA

Ange under aktuell kod och rubrik eventuellt krav på ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • rivning:

    material eller utrustning som rivs. Rivet material ska bortforslas för att återvinnas, energiutvinnas eller deponeras. Rivet material kan i vissa fall utgöra fyllningsmassor i entreprenaden

Till toppen av sidan