Anläggning 23
|
AMA RA
Rivning av bituminös brobeläggning med tätskikt
Generation 
Anläggning 23

BED.14111Rivning av bituminös brobeläggning med tätskikt

AMA

Borttagning av beläggning och tätskikt ska utföras på sådant ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • typ av beläggning och tätskikt som ska rivas
  • ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • bitumen:

    svårflyktig, fast till halvfast petroleumprodukt som används som bindemedel

  • tätskikt:

    skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

Till toppen av sidan