Anläggning 23
|
AMA RA
Rivning av bro, brygga, kaj, mur, tunnel, kammare o d
Generation 
Anläggning 23

BED.14Rivning av bro, brygga, kaj, mur, tunnel, kammare o d

AMA

UTFÖRANDEKRAV

Rivning av anläggningsdelar av betong

Vid ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

UTFÖRANDEKRAV

Rivning av anläggningsdelar av betong

Ange ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • kornstorlek:

  storhet för beskrivning av korns utsträckning (TNC 59) Kornstorlek definieras som den minsta hålvidden i en sikt varigenom kornet kan passera. För de finaste kornen avses med kornstorlek diametern hos en sfär med samma fallhastighet.

 • pipighet:

  (vid vattenbilning) förekomst av håligheter (kratrar) i betongyta Pipighet anses föreligga när hålighet (krater) har diameter mindre än 32 mm och djup större än 1,5 gånger diametern.

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • risk:

  sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

 • selektiv vattenbilning:

  vattenbilning med utrustning som maskinellt kan skilja betong med lägre tryckhållfasthet från betong med högre tryckhållfasthet

 • vinkel:

  se figur; jämför med hörn

Till toppen av sidan