Anläggning 23
|
MER
Rivning, fräsning av diverse bitumenbundna konstruktioner
Generation 
Anläggning 23

BED.12148Rivning, fräsning av diverse bitumenbundna konstruktioner

MER

Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mängdförteckning:

    förteckning över mängder av skilda slag med eller utan beskrivning av utförande, funktion eller kvalitet (AB 04)

Till toppen av sidan