Anläggning 23
|
RA
Rivning av el- och telekabel
Generation 
Anläggning 23

BED.112Rivning av el- och telekabel

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • rivning:

    material eller utrustning som rivs. Rivet material ska bortforslas för att återvinnas, energiutvinnas eller deponeras. Rivet material kan i vissa fall utgöra fyllningsmassor i entreprenaden

Till toppen av sidan