Anläggning 23
|
RA MER
Rivning av stödkonstruktion för rörledning
Generation 
Anläggning 23

BED.1113Rivning av stödkonstruktion för rörledning

MER

Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mängdförteckning:

    förteckning över mängder av skilda slag med eller utan beskrivning av utförande, funktion eller kvalitet (AB 04)

  • rivning:

    material eller utrustning som rivs. Rivet material ska bortforslas för att återvinnas, energiutvinnas eller deponeras. Rivet material kan i vissa fall utgöra fyllningsmassor i entreprenaden

  • strömningsavskärande anordning:

    anordning för förhindrande av grundvattenflöde i ledningsgrav

Till toppen av sidan