Anläggning 23
|
AMA RA
Rivning av del av rörledning
Generation 
Anläggning 23

BED.1112Rivning av del av rörledning

AMA

Betäckning, ram och passdelar till brunn, ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser rörledning eller del av rörledning som ska slopas men ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • avstängningsanordning:

    anordning för avstängning av vätsketransport, se figur

  • rivning:

    material eller utrustning som rivs. Rivet material ska bortforslas för att återvinnas, energiutvinnas eller deponeras. Rivet material kan i vissa fall utgöra fyllningsmassor i entreprenaden

Till toppen av sidan