Anläggning 23
|
AMA RA
Rivning av rörledning
Generation 
Anläggning 23

BED.111Rivning av rörledning

AMA

Rivet rörmaterial får inte sammanblandas med jordmassor utan ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • rivning:

    material eller utrustning som rivs. Rivet material ska bortforslas för att återvinnas, energiutvinnas eller deponeras. Rivet material kan i vissa fall utgöra fyllningsmassor i entreprenaden

Till toppen av sidan