Anläggning 23
|
AMA RA
Rivning av ledning, kabel m m
Generation 
Anläggning 23

BED.11Rivning av ledning, kabel m m

AMA

Innan gasledning rivs ska det säkerställas att den är ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik om ny ledning ska vara i ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • rivning:

    material eller utrustning som rivs. Rivet material ska bortforslas för att återvinnas, energiutvinnas eller deponeras. Rivet material kan i vissa fall utgöra fyllningsmassor i entreprenaden

Till toppen av sidan