Anläggning 23
|
RA
Demontering av spårkompletteringar
Generation 
Anläggning 23

BEC.173Demontering av spårkompletteringar

RA

Ange typ av komplettering som ska demonteras

  • ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • asfalt:

    ordet asfalt används som kortform för asfaltmassa och asfaltbeläggning

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • demontering:

    borttagande med krav på försiktighet. Material och utrustning som demonteras ska förbli beställarens egendom eller återanvändas/återmonteras i entreprenaden

Till toppen av sidan