Anläggning 23
|
AMA RA MER
Demontering av spår
Generation 
Anläggning 23

BEC.171Demontering av spår

RA

Demontering av räl

Ange

  • krav på kaplängder, lastning ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • demontering:

    borttagande med krav på försiktighet. Material och utrustning som demonteras ska förbli beställarens egendom eller återanvändas/återmonteras i entreprenaden

  • sortering:

    ballastbeteckning med undre (d) och övre (D) kornstorleksgräns och uttryckt som d/D. Se även definition på under- respektive överkorn.

Till toppen av sidan