Anläggning 23
|
RA MER
Demontering av diverse anläggningskompletteringar till bro
Generation 
Anläggning 23

BEC.1618Demontering av diverse anläggningskompletteringar till bro

RA

Ange typ av anläggningskomplettering som ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mängdförteckning:

    förteckning över mängder av skilda slag med eller utan beskrivning av utförande, funktion eller kvalitet (AB 04)

Till toppen av sidan