Anläggning 23
|
AMA RA
Flyttning av stolpe, staket, skylt m m
Generation 
Anläggning 23

BEB.11Flyttning av stolpe, staket, skylt m m

AMA

Schaktning för fundament och dylikt på ny plats ska utföras ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • typ av material som ska ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • flyttning:

    material eller utrustning som demonteras och återmonteras i entreprenaden

  • grus:

    grovkornig eller blandkornig jordart där grusfraktionen dominerar (TNC 95) Grus av blandkornig jordart är siltigt eller lerigt.

  • krossmaterial:

    material som har tillverkats genom krossning av sprängsten, grovjord eller mycket grov jord Exempel: Krossad sprängsten och krossade block.

Till toppen av sidan