Anläggning 23
|
AMA RA
SANERINGSARBETEN I MARK, ANLÄGGNING O D
Generation 
Anläggning 23

BDBSANERINGSARBETEN I MARK, ANLÄGGNING O D

AMA

Saneringsarbete ska utföras på sådant sätt att spridning ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Med saneringsarbete avses arbete som utförs för att ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • avfall:

  varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med (Miljöbalken 15 kap 1 §)

 • berg:

  del av jordskorpan som vanligen kännetecknas av stor hårdhet och liten porositet (TNC 95)

 • efterbehandling:

  behandling av jord, vatten, berg, sediment eller byggnadsmaterial för att uppfylla ställda krav på tillåtet innehåll av föroreningar; jämför med sanering

 • jord:

  (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

Till toppen av sidan