Anläggning 23
|
RA MER
Sanering i rörledning m m
Generation 
Anläggning 23

BDB.13Sanering i rörledning m m

RA

Avser sanering av förorening som ska vidtas i rörledning med ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i längd.

Komplettering av mätregel

Längd som mäts ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • rivning:

    material eller utrustning som rivs. Rivet material ska bortforslas för att återvinnas, energiutvinnas eller deponeras. Rivet material kan i vissa fall utgöra fyllningsmassor i entreprenaden

  • sanering:

    (vid förorenad mark) helt eller delvis avlägsnande av skadliga ämnen från marken i syfte att återställa markens funktioner och åter göra det möjligt att använda marken för avsedda ändamål (ISO 11074-1) Saneringsentreprenad har till syfte att återställa marken inom arbetsområdet; jämför med efterbehandling.

Till toppen av sidan