Anläggning 23
|
RA MER
Sanering, efterbehandling av uppgrävda massor eller avfall
Generation 
Anläggning 23

BDB.11Sanering, efterbehandling av uppgrävda massor eller avfall

MER

Arbete mäts i volym.

Komplettering av ersättningsregeln

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • avfall:

  varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med (Miljöbalken 15 kap 1 §)

 • efterbehandling:

  behandling av jord, vatten, berg, sediment eller byggnadsmaterial för att uppfylla ställda krav på tillåtet innehåll av föroreningar; jämför med sanering

 • finjordshalt:

  masshalt av korn mindre än 0,063 mm räknat på jordmaterial mindre än 63 mm

 • sortering:

  ballastbeteckning med undre (d) och övre (D) kornstorleksgräns och uttryckt som d/D. Se även definition på under- respektive överkorn.

Till toppen av sidan