Anläggning 23
|
RA
Sanering, efterbehandling av föroreningar i mark och vatten
Generation 
Anläggning 23

BDB.1Sanering, efterbehandling av föroreningar i mark och vatten

Begreppsbestämningar

  • efterbehandling:

    behandling av jord, vatten, berg, sediment eller byggnadsmaterial för att uppfylla ställda krav på tillåtet innehåll av föroreningar; jämför med sanering

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95) I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan