Anläggning 23
|
AMA RA
OMRÅDE FÖR TILLFÄLLIG UPPLÄGGNING AV AVFALL OCH FÖRORENADE MASSOR
Generation 
Anläggning 23

BCDOMRÅDE FÖR TILLFÄLLIG UPPLÄGGNING AV AVFALL OCH FÖRORENADE MASSOR

AMA

Entreprenadteknisk specifikation ska upprättas enligt kapitel ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om avslutningsplan ska upprättas med tillhörande krav ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • avfall:

    varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med (Miljöbalken 15 kap 1 §)

  • efterbehandling:

    behandling av jord, vatten, berg, sediment eller byggnadsmaterial för att uppfylla ställda krav på tillåtet innehåll av föroreningar; jämför med sanering

  • mark:

    jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

Till toppen av sidan