Anläggning 23
|
AMA RA
Tillfälliga anordningar för vattenförsörjning
Generation 
Anläggning 23

BCB.811Tillfälliga anordningar för vattenförsörjning

AMA

Åtgärder för tillfällig ledning för vattenförsörjning ska ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser tillfälliga åtgärder på vattenledningsnätet ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mark:

    jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

Till toppen av sidan