Anläggning 23
|
AMA RA
Tillfällig skyddsanordning
Generation 
Anläggning 23

BCB.717Tillfällig skyddsanordning

AMA

Tillfälliga skyddsanordningar ska utföras enligt ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Tillfälliga vägskyddsanordningar

Avser

  • ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • förankring:

    konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

Till toppen av sidan