Anläggning 23
|
AMA RA
Tillfällig väg, plan o d
Generation 
Anläggning 23

BCB.711Tillfällig väg, plan o d

AMA

Vägbana ska underhållas så att inga besvärande ojämnheter ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • bygghandling:

    handling som fastställts att gälla som underlag för utförande av antingen tillfällig eller permanent konstruktion

  • terrassering:

    utförande av underbyggnad för väg, plan och dylikt eller annan liknande markanläggning Terrassering inbegriper vanligen schaktning, sprängning, fyllning med mera.

  • överbyggnad:

    (vid markbyggnad) del av markanläggning som påförs terrassen; se figur under terrassyta

Till toppen av sidan