Anläggning 23
|
AMA RA
Åtgärd vid skada på vegetation
Generation 
Anläggning 23

BCB.5Åtgärd vid skada på vegetation

AMA

Skada, som uppkommer på mark eller vegetation som ska ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange åtgärder på vegetation som ska bevaras under aktuell kod ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mark:

    jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

Till toppen av sidan