Anläggning 23
|
RA
Åtgärd för el- och telekablar o d i mark
Generation 
Anläggning 23

BCB.32Åtgärd för el- och telekablar o d i mark

RA

Ange för kabelstråk bredd och höjd, b×h enligt figur AMA ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • rivning:

    material eller utrustning som rivs. Rivet material ska bortforslas för att återvinnas, energiutvinnas eller deponeras. Rivet material kan i vissa fall utgöra fyllningsmassor i entreprenaden

Till toppen av sidan