Anläggning 23
|
AMA RA
Åtgärd för rörledning i mark
Generation 
Anläggning 23

BCB.31Åtgärd för rörledning i mark

AMA

Brandposter och avstängningsanordningar får inte ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • demontering:

    borttagande med krav på försiktighet. Material och utrustning som demonteras ska förbli beställarens egendom eller återanvändas/återmonteras i entreprenaden

  • risk:

    sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

  • rivning:

    material eller utrustning som rivs. Rivet material ska bortforslas för att återvinnas, energiutvinnas eller deponeras. Rivet material kan i vissa fall utgöra fyllningsmassor i entreprenaden

Till toppen av sidan