Anläggning 23
|
AMA RA
Tillfällig grundvattensänkning med dränerande lager
Generation 
Anläggning 23

BCB.131Tillfällig grundvattensänkning med dränerande lager

AMA

Dränerande lager ska utföras med minst 0,2 m tjockt lager ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • slänt och botten där dränerande lager ska utföras
  • ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • krossmaterial:

    material som har tillverkats genom krossning av sprängsten, grovjord eller mycket grov jord Exempel: Krossad sprängsten och krossade block.

Till toppen av sidan