Anläggning 23
|
AMA RA
Tillfällig grundvattensänkning eller portryckssänkning
Generation 
Anläggning 23

BCB.13Tillfällig grundvattensänkning eller portryckssänkning

RA

Avser hantering av vatten med specificerade krav på ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • grundvatten:

  vatten som fyller hålrum i jord och berg och vars hydrostatiska tryck är större än eller lika med atmosfärstrycket (TNC 59)

 • grundvattensänkning:

  sänkning av grundvatten som utförs så att vattenström blir riktad huvudsakligen nedåt och utåt från område som ska avsänkas

 • lera:

  finkornig jordart där masshalten ler är större än 20 procent av material mindre än 0,063 mm

 • sand:

  grovkornig eller blandkornig jordart där sandfraktionen dominerar (TNC 95)

 • silt:

  finkornig jordart där masshalten ler är mindre än 20 procent, räknat på material med kornstorlek mindre än 0,063 mm Siltfraktion, se tabell under kornfraktion.

Till toppen av sidan