Anläggning 23
|
RA
Tillfällig grundvattenhöjning genom infiltration
Generation 
Anläggning 23

BCB.121Tillfällig grundvattenhöjning genom infiltration

RA

Ange

  • lägen och omfattning av gropar, borrhål eller brunnar ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • infiltration:

    inträngning av vätska i poröst eller sprickigt material, till exempel vattens inträngande i jord eller berg

  • styrning:

    (VA) anordning för att utan fast inspänning hindra sidförskjutning av rörledning

  • ytvatten:

    vatten på markytan eller vatten i hav, sjö och vattendrag

Till toppen av sidan