Anläggning 23
|
AMA RA
Hantering av vatten
Generation 
Anläggning 23

BCB.1Hantering av vatten

AMA

Vatten ska hanteras så att vattensamlingar, erosion, ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • dimensionerande ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • jord:

    (ur geologisk synvinkel) material ingående i eller härrörande från den lösa, ytliga delen av jordskorpan (TNC 95) Jord kan indelas i organisk jord och mineraljord beroende på ingående material; jämför med berg, jordart, mark.

  • länshållning:

    pumpning i grop, brunn eller dylikt för undanhållande av vatten som tillförs via nederbörd, produktion eller strömning på markytan. Bortledning av grundvatten inkluderas inte i länshållning

  • sand:

    grovkornig eller blandkornig jordart där sandfraktionen dominerar (TNC 95)

Till toppen av sidan