Anläggning 23
|
RA MER
Undersökningar av anläggningar m m
Generation 
Anläggning 23

BBC.3Undersökningar av anläggningar m m

RA

Ange under aktuell kod och rubrik omfattning och typ ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mängdförteckning:

    förteckning över mängder av skilda slag med eller utan beskrivning av utförande, funktion eller kvalitet (AB 04)

Till toppen av sidan