Anläggning 23
|
RA
Provschaktning
Generation 
Anläggning 23

BBC.23Provschaktning

RA

Ange

 • antal och läge för provschaktningspunkter
 • krav ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • förorenad jord:

  jord innehållande en konstaterad halt av föroreningar som föranleder ett särskilt arbete

 • losshållning:

  lossbrytning av berg från ursprungligt fast läge

 • muddring:

  metod för schakt i vattendrag, sjö och hav vid utförande under förväntad vattennivå

Till toppen av sidan