Anläggning 23
|
RA
Provbelastning av jordterrass
Generation 
Anläggning 23

BBC.211Provbelastning av jordterrass

RA

Ange vilka åtgärder som ska vidtas om kraven på bärighet inte ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

  • underbyggnad:

    del av markanläggning som ligger mellan terrassyta och undergrund; se figur under terrass

Till toppen av sidan