Anläggning 23
|
AMA RA
Föroreningsundersökning
Generation 
Anläggning 23

BBC.15Föroreningsundersökning

AMA

Föroreningsundersökning i jord, berg, sediment och ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Föroreningsundersökning i jord, berg, sediment och vatten

... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • asfalt:

  ordet asfalt används som kortform för asfaltmassa och asfaltbeläggning

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • efterbehandling:

  behandling av jord, vatten, berg, sediment eller byggnadsmaterial för att uppfylla ställda krav på tillåtet innehåll av föroreningar; jämför med sanering

 • förorenade områden:

  ett avgränsat område. Samlingsbegrepp för material som är förorenat. Inkluderar jord, berg, grund- och ytvatten, byggnadsmaterial och sediment som innehåller en eller flera föroreningar

Till toppen av sidan