Anläggning 23
|
RA
Vibrationsmätning m m
Generation 
Anläggning 23

BBC.113Vibrationsmätning m m

RA

Avser mätning av entreprenadarbetenas påverkan på ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • packning:

    åtgärd för att öka lagringstäthet. Packning av jord och sprängsten utförs med vältning, vibrering eller dylikt (TNC 95)

Till toppen av sidan