Anläggning 23
|
RA
Jordmåns- och vegetationsförhållanden
Generation 
Anläggning 23

BBB.112Jordmåns- och vegetationsförhållanden

RA

Ange

  • information om befintlig vegetations ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • invasiv främmande art:

    främmande art vars introduktion eller spridning har konstaterats hota eller negativt inverka på biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster (Förordning EU nr 1143/2014) EU-reglerad invasiv främmande art får inte förekomma och oreglerad invasiv främmande art bör inte förekomma.

Till toppen av sidan