Anläggning 20
|
AMA RA MOTIV
FÄSTDON I ANLÄGGNING
Generation 
Anläggning 20

ZBEFÄSTDON I ANLÄGGNING

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Materialförpackning ska vara försedd ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Denna kod och rubrik åberopas i övriga kapitel i AMA. ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • dagvatten:

  ytligt avrinnande regn och smältvatten (TNC 59)

 • förborrning:

  förarbete till pålslagning, spontning, sondering, provtagning med mera genom att ett hål borras upp; jämför prylning

 • mängdförteckning:

  förteckning över mängder av skilda slag med eller utan beskrivning av utförande, funktion eller kvalitet (AB 04)

 • risk:

  sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

 • stenmaterial:

  gemensam beteckning för bergmaterial, erhållet genom landisens nedbrytning, genom sprängning och därefter ytterligare bearbetning genom krossning och sorteringar

 • ytbehandling:

  (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan