Underhållsinstruktioner för bro, brygga, kaj o d

Begreppsbestämningar

  • huvudkonstruktion:

    (för stålbro) med huvudkonstruktion avses konstruktionsdelar som belastas direkt med trafiklast, till exempel bärande balkar med tillhörande tvärförband, brobaneplattor, pelare, hängkablar med tillhörande hängare och bågar med tillhörande hängstag och vindförband

Till toppen av sidan