Anläggning 20

YJD.1Underlag för relationshandlingar för anläggning

AMA

Underlag för relationshandling ska överensstämma med... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange om inmätning i plan och höjd ska utföras under aktuell... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • grund:

    del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

Till toppen av sidan