Kontrollplaner för rörledningar m m

Begreppsbestämningar

  • egenkontroll:

    kontroll som utförs i egen verksamhet på eget ansvar (TNC 95)

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan