Anläggning 20

YHB.14112Kontroll, avvägning av brunn på avloppsledning

AMA

Kontroll och avvägning av projekterad nivå hos brunn ska... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

AMA-nytt Beskrivningsdel

I RA utgår följande text:

"Ange om kontroll och avvägning av... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

  • vattengång:

    inre bottenlinje, bottengeneratris, i ledning för vatten, till exempel dräneringsledning (TNC 95)

Till toppen av sidan