Anläggning 20

YHB.1311Kontroll av svetsfogar på rör av stål

AMA

Kontroll av svetsfogar på rör för vatten-, tryckavlopps-... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser kontroll av svetsfogar med oförstörande provning. Ange om... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • grund:

    del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

Till toppen av sidan